Logga_transparent

Vi arbetar för att skapa friskare
och mer hållbara arbetsplatser

Ledarskapsutveckling

Vi hjälper chefer att utveckla verktyg för att hantera situationer som kan uppstå på en arbetsplats.

Vi inspirerar och motiverar ledare till att hitta sin inre trygghet och lyfta fram sina styrkor för att kunna bli ännu bättre i sina roller. Vi utgår alltid från individuella förutsättningar och behov.

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar medarbetarnas psykiska hälsa och välmående på arbetsplatsen. Detta är en av de viktigaste byggstenarna för en hållbar arbetsplats och något vi på Bra Arbetsliv lägger stor vikt vid.

Vi har ett väletablerat psykosocialt team med god erfarenhet från att ha arbetat med den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser.

Stöd vid kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende som kan leda till obehag, stress och en känsla av förnedring hos den som utsätts. Konsekvenserna kan även innebära stora kostnader för företaget i form av produktionsbortfall, minskad kvalitet och negativ påverkan på varumärket.

Det kan vara svårt som chef att veta vilken ende man ska börja i när man fått kännedom om att en anställd utsatts för kränkande särbehandling. Vi hjälper er med rådgivning och stöd vid hantering av sådana incidenter och kan även vara behjälpliga vid mer omfattande utredningar.

Vi erbjuder en komplett hälsovård på individ-, grupp- & organisationsnivå

Bra arbetsliv har alla de resurser som ett företag kan behöva för att uppnå en god företagshälsa! 

godkända anordnare för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd!

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du anlitar oss som godkänd anordnare!

Vår vision

Vår vision bygger på att hjälpa företag och arbetsgivare att förebygga sjukdom och nedsatt arbetsförmåga bland anställda. Detta gör vi genom ett personligt engagemang där vi skräddarsyr lösningar och åtgärder efter just era behov. 

Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö, friska och glada medarbetare bidrar till en ökning av ett företags övergripande hälsa och prestation! Därför vill vi göra företagshälsovård mer tillgänglig för alla!

Kontakta oss
Vill du veta mer om hur hjälpa ditt företag att skapa hållbara, friska medarbetare? Eller är det något du undrar över? Du är välkommen att kontakta oss via formuläret nedan så återkopplar vi så snabbt vi kan!